Voor Klachten en Geschillen kunt u terecht bij de volgende partijen.

Thuiswinkel.org  https://www.thuiswinkel.org/klacht-indienen

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel/

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL